Chania

Novosti u odnosu na prethodne verzije programa

 

Internet Preferans Klub, ver. 59-windows i 52-android (05.03.2024.)

1. Odredite s kim možete da igrate

U Alati->Opcije je dodata mogućnost da odredite s kim možete da igrate: 1. Sa kategorijama manjim od 6, 2. Sa kategorijama većim od 5, 3. Sa svim kategorijama. Opcija ne važi kod takmičarskih partija (liga i kup) i kod igre sa početnikom

2. Ulazak u partiju dva igrača

Dva igrača mogu da se povežu u partiju. U tabeli partija se vide ta dva igrača, njihove kategorije, broj bula i broj refea. Za trećeg igrača piše 'SLOBODNO'. Za vreme dok čekate trećeg možete normalno čatovati, kao kada srw na listi OnLine igrača

Igrač sa liste OnLine Igrača  desnim klikom (kod androida dugi klik) na 'SLOBODNO'  može da se poveže u partiju, i partija počinje (ili se nastavlja ako je bila prekinuta). Iz partije izlazite desnim klikom na svoje ime, pa 'Zatvori partiju'

Napomena: ukoliko iz nekog razloga igrači ne žele da igraju tu partiju, mogu je prekinuti bez sankcija pre nego što sva 3 igrača licitiraju na početku partije

3. Promena za nove igrače u Klubu

Novi igrači u Klubu sa manje od 6 odigranih partija nemaju kategoriju. Rejting se obračunava kao i do sada. Sve o Kategoriji i Rejtingu pogledajte ovde.

Napomena: dobro je da novi igrač oceni sebe (Alati->Opcije), kako bi stari članovi Kluba znali s kim mogu da igraju

4. Stabilizacija programa i otkanjanje bagova

 

Internet Preferans Klub, ver. 52-windows i 43-android (21.09.2023.)

1. Igrate na refu

Pre nego što krenete u licitaciju, Server  vas upozorava da igrate na refu

2. Nova komanda: Predaj ruku

Komanda 'Preferans->Predaj ruku' je aktivna samo kad vodite igru, dobili ste kontru i znate da imate siguran pad. Ruka se ne igra, beleži se pad, igraču koji je dao kontu se piše 5 odnetih ruku (sem kod betla).

Internet Preferans Klub, ver. 51-windows i 42-android (14.08.2023.)

1. Novi špil karata za Android

Umeto starog špila male rezolucije, postavljen je novi špil koji se često sreće kod kartaških igara za Android. Isprobajte ga, u toku igre izbor: Opcije->Izbor karata, drugi je na listi. Probajte ga obavezno.

 

Internet Preferans Klub, ver. 50-windows i 40-android (11.07.2023.)

1. Unos karakteristike igrača

Za svakog igrača možete ostaviti komentar koji ćete samo Vi videti, a koji će Vas kasnije podsetiti onoga što ste napisali o igraču. Komanda je:

KI/ime_igrača/vaš komentar...

Unos komande je moguć i u Klubu i iz igre.

 

 

Internet Preferans Klub, ver. 48-windows i 39-android (01.07.2023.)

1. Auzomatizovan povratak u Klub nakon kratkotrajnog prekida konekcije

Vrlo su česti kratkotrajni prekidi kod igrača, pogotovu ako koriste internet preki WiFi-ja. Od ove vezije se automatski vraćate u Klub ili u partiju nakon kratkotrajnog prekida konekcije (do 90 sekundi).

 

Internet Preferans Klub, ver. 46-windows i 38-android (18.06.2023.)

1. Smenjenje rejtinga neaktivnim članovima

Ako se član Kluba ne pojavi u Klubu više od mesec dana, a ima rejting veći od 10. rejting mu se smanjuje za 10. Obračun se radi svakog prvog dana u mesecu.

 

Internet Preferans Klub, ver. 45-windows i 37-android (14.05.2023.)

1. Boja igrača kod prekida konekcije

Igrač u partiji kome se prekine konekcija je obojen sivo dok se ne vrati u partiju, kada ponovo uzima svoju boju. Boje igrača u Klubu pogledajte ovde.

2. Nova komada BR (važiće kad se pusti reklamiranje partija Sudiji)

Može se desiti da istovremeno jedan igrač u partiju preuzme pad, a drugi reklamira ruku. U tom slučaju igrač koji je reklamirao ruku može da obriše reklamaciju komandom BR/broj_ruke/. Komanda se može izvršiti samo dok ste u partiji, u bilo kom trenutku. Sve u suđenju i Sudijama pogledajte ovde.

3. Novo statistici igrača (važiće kad se pusti reklamiranje partija Sudiji)

U statistici igrača se prikazuju podaci vezani za reklamiranje ruku Sudiji: broj reklamiranih ruku, broj prihvaćenih reklamacija, broj neprihvaćenih reklamacija i broj  neobrađenih reklamacija. Procenat neprihvaćenih reklamacija ne bi trebalo da bude veliki. U jedno trenutku će zaživeti da se igračima koji imaju veliki procenat neprihvaćenih reklamacija (npr. preko 40%) zabrani reklamiranje ruku na određeni vremenski period.

4. Ispravka bagova i stabilizacija programa

 

Internet Preferans Klub, ver. 43-windows i 35-android (31.03.2023.)

1. Novo pravilo kod igre Pika sa licitacijom

Od ove verzije ako se igra Pik sa licitacijom, a nema kontre, igrač se uvek spušta za 4 bez igre. Detaljnije o pravilima Preferansa i specifičnostima Internet Preferansa pogledajte ovde.

2. Server Ignore

Administrator može da postavi Ignore za neke igrače. Komandom VI// se mogu videti svi Vaši igrači koji su na Ignore listi. Server ignore su označeni sa *** (3 zvezdice). Server Ignore može obrisati samo Administrator.

 

Internet Preferans Klub, ver. 42-windows i 34-android (20.03.2023.)

1. Nastavak prekinute partije posle prekida konekcije

Vrlo je čest slučaj da se partija prekida kod nekog od igrača. Partija se prekida, igrači se vraćaju u Klub i čekaju igrača kome je prekinuta konekcija da se vrati u Klub. Nakon povratka, partija se nastavlja. Od ove verzije ako se nekom od igrača prekine konekcija, druga dvojice se NE vraćaju u Klub, u čekaju u partiji da se igrač vrati i nastavi se partija. Obavezno pogledajte detalje ovde.

 

Internet Preferans Klub, ver. 41-windows i 33-android (09.03.2023.)

1. 'Kazni sebe'

Pored komande 'Preuzmi pad' (kada jedan pratioc padne greškom drugog), uvedena je komada 'Kazni sebe'. Može se primeniti kada svi prođu, ali je jedan pratioc pogrešio zbog čega lider nije oboren. U dogovoru sa drugim pratiocem kažnjava sebe za vrednos igre. Komanda je na istom mestu gde je i komanda 'Preuzmi pad'.

 

Internet Preferans Klub, ver. 36-windows i 31-android (07.02.2023.)

1. Manje promene kod obračuna rejtinga

Sve o obračunu rejtinga pogledajte ovde.

2. Dugme 'PODELI' samo za Android

Na prvoj stranici programa ugrađeno je dugme 'PODELI'. Pritiskom na dugme možete lako obavestiti prijatelje koji igraju preferans putem Facebook-a, Viber-a, WhatsApp-a,Twitter-a, e-mail-a... Vaši prijatelji dobijaju link do stranice za instalaciju preferansa na Google Play.

3. Ukinute subkontra i mortkontra

Na opravdanu želju članova Kluba, ukinute su subkonta i mortkontra, razlog: jednom odigrane, praktično odlučuju partiju i ukidaju neizvesnost u partiji.

4. Veći broj manih izmena i ispravljenih bagova

 

Internet Preferans Klub, ver. 31-windows i 27-android (17.10.2022.)

Windows:

1. Promenjeno grafičko okruženje i veličina prozora

Dominantna plava boja je zamenjena zelenom. Veličina prozora je povećana za 30%.

Napomena:

Ranija veličina prozora je bila prlagođena rezoluciji ekrana 640x480, koja je odavno prevaziđena. Nova rezolucija je prilagođena minimalnoj rezoluciji 1366x768 (HD Ready), a najpogodnija je za trenutno dominantnu rezoluciju 1920x1080 (Full HD),

2. Novi špilovi karata

Zamenjene su stare i standardne i mađarice karte novim, kartama veće rezulucije i preglednijim,

3. Novi način generisanja karata

Karte se, kao i do sada, programski generišu kod igrača koji deli i raspoređuju drugoj dvojici igrača, ali se sada koristi daleko bolja metoda: CrypGenRandom,

4. Dodate animacije karata

Kod kupovine karata dodata je animacija (okretanje i kretanje dve karte),

5. Pregled partija iz kluba

Prethodne partije sada možete gledati kada ste u Klubu, opcija Alati->Pregled partija. Drugi igrači vam mogu ponuditi partiju, o ćemu dobijate obaveštenje. Ako želite, izlazite iz pregleda i prihvatate poziv za igru.

6. Ispravljen veći broj bagova

Android:

1. Novi špilovi karata

Zamenjene su stare i standardne i mađarice karte novim, kartama veće rezulucije i preglednijim. Kome se više dopadaju stare karte, možete ih promeniti sa Opcije->Izbor karata

2. Novi način generisanja karata

Karte se, kao i do sada, programski generišu kod igrača koji deli i raspoređuju drugoj dvojici igrača, ali se sada koristi daleko bolja metoda: SecureRandom,

3. Dodate animacije karata

Kod kupovine karata dodata je animacija (okretanje i kretanje dve karte),

4. Pregled partija iz kluba

Prethodne partije sada možete gledati kada ste u Klubu, opcija Alati->Pregled partija. Drugi igrači vam mogu ponuditi partiju, o ćemu dobijate obaveštenje. Ako želite, izlazite iz pregleda i prihvatate poziv za igru.

5. Ispravljen veći broj bagova

 

Internet Preferans Klub, ver. 24-windows i 19-android (25.02.2022.)

1. Rezultati, rejting...

Od ove verzije urađene su promene: pozitivan rezultat je dobar rezultat, pozitivan rejting je dobar rejting (do sada je bilo suprotno). Promene su urađene u skladu sa promenom na sajtu WASHINGTON DC PREFERANS KLUB, od kojih je inače preuzet način obračuna rejtinga. Novost je objavljena 25.11.2021. na stranici https://preferansklub.com/vesti.htm. Sve o obračunu rejtinga i kategorije pogledajte ovde.

2. Najaktivniji i najuspešniji igrači

Svakog dana, po prvom dolasku u Klub, možete videti najaktivnijeg i najuspešnijeg (NA i NU) igrača prethodnog dana. Svakog prvog u mesecu možete videti NA i NU  igrača prethodnog meseca.

Karateristike objava:

  - NA i NU za tekući dan se vide samo kod 1. dolaska u Klub u tekućem danu,

  - NA i NU za prethodni mesec se vide na kraju prikaza 'Statistika kluba',

  - za obračun se koriste samo završene partije,

  - za obračun NA se sabira broj bula svake završene partije (npr. igrač je odigrao 2 partije od 100 bula i jednu od 150 bula, njegov NA je 350),

  - NA za prethodni dan može da prikaže više igrača koji imaju isti zbir),

  - NU za prethodni dan, NA i NU za prethodni mesec prikazuju samo jednog igrača,

  - NU je najveća razlika između starog i novog rejtinga (npr. igrač je na početku prethodnog dana imao rejting 120, na kraju dana 180, razlika je 180-120=60, i to je najveća razlika za prethodni dan),

  - NA i NU za prethodni mesec će se videti od 01.03.2022. godine.

3. Olakšano kucanje kose crte '/'

Mnogim članovima Kluba pretstavlja problem kucanje kose crte '/' (najčešće zbog korišćenja tastature bez EX-YU fontova, pogrešno instalirano regionalno pismo...), koja se koristi kod slanja offline poruka i svih komandi. Kosu crtu '/' sada možete dobiti kada 2 puta pritisnete blanko (prazno). Probajte...

4. Pamćenje kucanih poruka i komandi

Kada kucate poruke u klubu i igri, pamti se po 10 poslednjih kucanih poruka. Kod windows-a koristite strelice gore i dole, kod androida  koristite dugi klik na prozor za kucanje poruka. Korisno ako ste pogrešno ukucali poruku ili više puta šaljete istu poruku. Probajte...

5. Promene kod mesečne lige

Realizovan veći broj promena kod Mesečne lige. Jedna od promena je da nema skidanja kredita kod prijave za ligu. Sve o ligi pogledajte ovde.

6. Brisanje prekinutih partija

Počev od 20.02.2022. godine, prekinute partije se brišu drugačije nego do sad:

  - sve prekinute partije, sem mesečne lige, (partije bez igre u kredit, partije u kredit, partije nedeljne lige), se brišu posle 8 dana od početka partije,

  - partije mesečne lige se brišu posle najmanje 8 dana, a najkasnije 1. u mesecu (kada se završi mesečna liga),

  - partije Prijatelja se brišu posle 2 meseca.

Sve o prekidanju partije (posebno zašto nije dobro prekidati partije) i obradi prekinutih partija pogledajte ovde.

7. Ispravljene greške

  - ispravljene greške kod kibicovanja partija, najveće kod ponude partije kibiceru,

  - ispravljene greške kod pregleda partija. Zbog novog formata pamćenja kod Androida, obrisane su sve prethodne partije,

 

Internet Preferans Klub, ver. 22 (25.01.2022.)

1. Nevidljiv u vidljiv

Ako uđete u Klub kao nevidljiv, više ne morate izlaziti iz Kluba pa ulaziti kao vidljiv. Kada ste nevidljivi, nova komanda je Alati->Postani vidljiv,

2. Obaveštenja (notifikacije)

U meni Alati->Opcije je dodato da li želite da Vam se windows obaveštenjima prokazuje dolazak igrača u Klub i rezultati završenih partija. Poruke drugih igrača, ponude za partiju, poruke Servera se obavezno prikazuju. Sve ovo važi samo kada je program minimiziran. Ako imate instaliran Windows 10 ili Windows 11, pogledajte ovde kako da podesite Obaveštenja,

3. Pregled partija

U pregledu je za sva svaku ruku dodat trenutni rezultat, na dnu pregleda ruke.

Važna napomena: zbog promene sloga kod pregleda partija, sve prethodne partije se ne mogu videti, pa ih možete obrisati.

 

Internet Preferans Klub, ver. 18 (30.03.2021.)

1. Priprema za uvođenje sudije

Program je pripremljen za uvođenje sudije. Detalje pogledajte ovde: http://www.iklub.rs/pref/Sudjenje.htm

2. Promene kod kraja partije

Do sada je 1. igrač klikom na OK završavao partiju. Sada sva 3 igrača moraju da kliknu na OK (kao kod završetka svake ruke). Uvedeno zbog mogućnosti reklamiranja poslednje ruke.

 

Internet Preferans Klub, ver. 17 (12.03.2021.)

1. Novi statistički podaci

Prikaz rezultata poslednjih 10 odigranih partija

 

Internet Preferans Klub, ver. 15 (19.02.2021.)

1. Novi statistički podaci

Prikaz Top 15 rejtinga za poslednjih 30 dana i Top 15 rejtinga od početka rada kluba

 

Internet Preferans Klub, ver. 14 (14.02.2021.)

1. Omogućavanje igre sa Android uređajima

Od ove verzije je omogućena igra i sa Android uređaja (telefoni i tableti). Program možete instalirati sa Google Play-a. Detalje o programu i instaliranju pogledajte na:

http://www.iklub.rs/pref/android.htm

2. Novi način pamćenja prekinutih partija

Partije se sada pamte na novi način (trebalo bi da bude pouzdaniji). Zbog ovoga se sve prekinute partije koje postoje brišu sa Servera!,

 

Internet Preferans Klub, ver. 11 (05.05.2020.)

1. Povećani prozori za prikaz OnLine igrača i igranih partija

2. Nova dugmeta kod igre

Opcije koje imate u meniju 'Preferans': Podsetnik, Moji štihovi i Prethodne ruke imate i preko dugmeta na glavnom ekranu,

3. Prikaza statusa partije kod igre 'Prijatelja' oznakom -P

4. Prikaz karata oba igrača kada ne pratite

Da vam ne bi bilo dosadno kad gledate kako igraju druga 2 igrača, možete videti i njihove karte: aktivirajte opciju: Opcije->Vidi karte igrača kada ne pratite.

5. Nova dugmeta kod igre

Opcije koje imate u meniju 'Preferans': Podsetnik, Moji štihovi i Prethodne ruke imate i preko dugmeta na glavnom ekranu,

 

Internet Preferans Klub, ver. 10 (07.12.2014.)

1. Nove komande DB (dodavanje bula) i SB (skidanje bula)

U toku igre možete dodavati ili skidati broj bula (produžiti ili skratiti partiju). Komandu kucate ku prozoru za kucanje poruka.

Primer: želite svim igračima da dodate po 10 bula, kucate:

DB/10/

Primer: želite svim igračima da skinete po 10 bula, kucate:

SB/10/

Važne napomene:

- sa promenom broja bula moraju da se slože druga 2 igrača,

- broj za za smanjenje ili povećanje mora biti paran,

- broj za komandu DB mora biti u opsegu 2 do 20,

- broj za komandu SB mora biti u opsegu minimalno 2, masimalno mora biti manji od preostalog broja bula,

- komande možete koristiti više puta u toku igre,

- umesto komande SB, u slučaju da želite brzo da završite partiju, bolje je koristiti komandu Preferans->Predloži završetak partije.

 

2. Nekoliko ispravljenih bagova, od kojih je najgori ispadanje kibicera kod završetka ruke.

 

Internet Preferans Klub, ver. 09 (03.07.2014.)

1. Nova komanda Preferans->Podsetnik ( F4 )

Delimično zamenjuje komandu Preferans->Istorija, moguća je kod licitacije kada igrači odlučuju da li polaze ili ne, a omogućava da se vidi dokle su igrači stigli u licitaciji i i koje su talon karte.

 

2. Nova komanda Preferans->Prethodne ruke ( F8 )

Omogućava pregled svih prethodnih odigranih ruku! Za svaku ruku je moguće videti:  ko deli (ime podvučeno), karte igrača, dokle su igrači stigli u licitaciji, broj odnetih ruku, talon, izbačene karte, tok igre... Specifičnost: kod prikaza igre, karta igrača koji prvi vuče kartu je na beloj podlozi.

 

3. Nova komanda 'Pregled partija'

Sve igrane partije se pamte na vašem računaru. Kod poziva programa možete pozvati opciju 'Pregled partija', pa u lokalu možete pregledati sve partije, ili ih brisati sa vašeg računara.

 

4. Dodatak kod komande Preferans->Preuzmi pad

Ako igrač želi da preuzme pad, sa tim mora da se složi i igrač čiji pad želi da preuzme!

 

5. Promena kod igre Pika (sa licitacijom) pod refom

Ako se igra pik sa licitacijom, pod refom, više nije obavezna kontra, igra se kao i ostale igre.

Napomena: zbog promena sloga kojim se pamti prekinuta partija, sve prekinute partije su obrisane!

 

Internet Preferans Klub, ver. 05 (27.04.2014.)

1. Privatni čat sa 2 igrača istovremeno

Korisna opcija kod ugovaranja partije ili analize partije posle završetka. Da bi ste slali privatne poruke dvojici igrača istovremeno, jedan igrač mora da bude izabran kao 2. ili 3. za predlaganje partije (po završetku partije veće je određen), a drugog standardno birate levim klikom miša na njegovo ime na listi OnLine igrača.

 

Internet Preferans Klub, ver. 02 (19.04.2014.)

1. Nova komanda Preferans->Preuzmi pad

Uvodi se umesto komplikovane komande 'Korekcija upisa'. Koristi se kada jedan ili dva igrača koji prate padnu. Poziva je igrač koji smatra da je kriv za pad drugog igrača. Komanda je moguća u dva sledeća slučaja:

   a) Jedan igrač je pao, drugi prošao: poziva je igrač koji je prošao, pišu mu se bule za pad i sve supe za sve odnete štihove.

  b) Oba igrača su pala: komandu poziva jedan od dvojice igrača, pišu se duplo bule za pad i supe za sve odnete štihove.

 

2. Igra sa 'Mađaricama'

Omogućena je igra sa  kartama 'Mađarice' koje su veoma popularne u nekim krajevima. Izbor je moguć u toku igre: Opcije->Izabrane karte (Standardne i Mađarice)

 

3. Sort karata u opadajućem redosledu

Izbor je moguć u toku igre: Opcije->Sortiraj karte (U rastućem ili opadajućem redosledu)

 

4. Ocenite sebe kao igrača

Slabim igračima može da bude neprijatno kada igraju sa jačim, jači igrači takođe uglavnom ne vole da igraju sa slabim... Zato je uvedena mogućnost da sami sebe ocenite kao igrača. Komanda se poziva kada ste u Klubu, komandom Alati->Opcije. Izaberite jednu od ponuđenih opcija (naravno što realnije). Na listi Online igrača će izabranom bojom biti prikazano vaše ime i imena ostalih igrača

 

5. Promenjen redosled dugmeta kod licitacije

Uveden je novi (logičniji) redosled dugmeta kod licitacije i ispis reči 'Moje'.