Chania

Pravila Preferansa

Poslednje promene: 31.03.2023.

Na ovoj stranici možete naći informacije koje se tiču specifičnosti preferansa u Internet Preferans Klubu.

Pravila preferansa kao igre možete naći na mnogim sajtovima, evo nekih od njih:

http://www.preferansklub.com/pravila1.htm

http://www.igrajkarte.com/preferans

 

Specifičnosti Internet preferansa:

 

1. Subkontra i Mortkontra ne postoje

2. Na igru Pika (sa licitacijom) uvek mora kontra. Ako nema kontre, ruka se ne igra dalje i:

  - piše se refa, ako ih ima još,

  - ako nema više refa, igrač koji igra Pik se spušta za 4

4. Preferans, kao jedna od igara, nije podržan,

3. Postoji Duplo padanje. Na kraju partije igrač igra igru koja je veća od broja ostalih bula i padne, pada duplo! Igrači koji su pratili ga duže normalno.

Primer: do kraja igre ostalo 6 bula, igrač igra Herc i padne, jedan igrač je uzeo 5 štiha. Piše se da pada 16 bula, igrač ga duži 40 supa.