Podešavanja za rad sa programima

 Internet Jamb Klub i Internet Preferans Klub

 

Opisana su podešavanja za Windows 10, slično se radi i sa drugim verzijama Windows-a.

Podešavanje fontova:

Ovo podešavanje treba da uradite u slučaju da u programima ne vidite EX-YU fontove!

Pocedura za podešavanje:

  • Idite na: Start --> Search, pa kucajte Control Panel

  • Utvorite Control Panel i izaberite 'Clock and Region' pa 'Change date, time, or number format,

  • Uzaberite tabulator 'Administrative', pa izaberite 'Change system locale...'

  • Izaberite Serbian(Latin Serbian) za Srbiju, Croatian(Croatia) za Hrvatsku...

  • Pritisnite dugme 'Apply'

  • Ukoliko windows traši restart računara, restartujte računar.

Iza ovog podešavanja, u programu bi ste morali da vidite EX-YU fontove!

Podešavanje obaveštenja (Notification):

Ako koristite starije verzije Windows-a od Windows 10, ne morate da radite ova podešavanja.

Evo kako to da uradite :

  • Startujte program (Jamb ili Preferans). Minimizirajte program. Sačekajte da stigne prvo obaveštenje,

  • Kliknite na Notification (donji desni ugao ekrana), stanite mišem preko obaveštenja, kliknite na točkić i izaberite 'Change Notification setting...'

  • Podesite sve kao na slici ispod. Na slici je prikaz za Internet Preferans Klub, isto se radi i za Internet Jamb Klub.