Chania

Sudije i suđenje

Poslednje promene: 10.05.2023.

Važno: program je potpuno pripremljen za uvođenje sudije, ali funkcija nije aktivna dok se ne izaberu sudije (najmanje 2).

Predloge za Sudije možete slati odmah OfflLine porukom Adminu ili na mail: drstankovic@gmail.com.

Ovde su objašnjeni svi problemi, i njihovo rešavanje, a sve što se tiče licitacije i odigravanja. Treba naglasiti da je reklamiranje ruke Sudiji krajnja solucija, Sudije ne treba opterećivati ako igrači mogu sami da reše problem.

1. Igrač napušta partiju kada ima očigledan pad ili Vi prekidate partiju zbog nelogiče igre igrača. Rešenje pogledajte ovde.

2. Igrač napravi grešku kod licitacije ili odigravanja. Odigrajte ruku do kraja. Tada iz pregleda Prethodne ruke (F8) možete videti da je pogrešio. Najbolje je da igrač sam prizna da je pogrešio, ako smatra da nije pogrešio, pokušajte da mu objasnite gde je napravio grešku. Ako je neko pao, igrač koji je pogrešio koristi opciju Preferans->Preuzmi pad, ili ako niko nije pao opciju Preferans->Kazni sebe. Ako nikako ne možete da se dogovorite, reklamirate ruku Sudiji.

3. Igrač može reklamirati ruku sa sledećim pravilima:

- ruka se može reklamirati kada se završi (kada je aktivno dugme 'OK' (za novo delenje),

- može se reklamirati samo poslednja ruka!

- Iz menija se poziva opcija Preferans->Prethodne ruke (ili dugme F8).  U gornjem desnom uglu prozora za pregled ruke se nalazi dugme R (reklamiraj),

- klikom na dugme otvara se prozor gde unosite kog igrača prijavljujete i zbog čega. Klikom na 'OK' serveru šaljete podatke o reklamiranoj ruki,

- oba igrača dobijaju informaciju o reklamiranoj ruki,

- u jednoj partiji možete reklamirati više ruku,

- reklamaciju ruke možete obrisati u bilo kom trenutku, ali samo iz partije i dok traje partija (na primer istovremeno jedan igrač preuzme pad, a drugi reklamira ruku, ili igrač shvati da nije bilo greške i da nije trebalo da reklamira ruku). Reklamacija se briše komandom: BR/broj_ruke/, npr. BR/5/

- reklamirane ruke u partiji se NE SUDE dok traje partija,

- nakon završetka partije vama i i drugima u Klubu se prikazuje rezultat partije. Rejting, kategorija igrača se ne obračunavaju, ako je partija takmičarska (igra u kredit, Liga, Kup),  partija se  ne računa,

- broj reklamiranih partija možete videti u svojoj Statistici,

- Sudija kada sudi NE ZNA koju partiju sudi, NE ZNA koji su igrači u partiji (vidi igrače A, B i C), kako igrači ne bi sumnjali u pristrasnost sudije,

- kada su presuđene sve ruke u partiji, radi se komletan obračun svih reklamiranih ruku i partiji, računanje rejtinga i kategorije, zaduženja ako je igra u kredit, ažuriraju se tabele ako je partija Liga ili Kup,

- kompletan izveštaj o partiji (ili partijama) igrači dobijaju kada dođu u Klub bilo kada nakon što je rekamiranje ruku završeno,

- ukoliko niste zadovoljni odlukom Sudije (moguća i gruba greška), pišite Adminu, navedite broj partije i broj ruke. Admin će, ako smatra da je zahtev opravdan, obrisati odluku i dati  na ponovno suđenje.

- u Statistici igrača se mogu videti sledeći podaci: broj reklamiranih ruku, broj nerešenih, broj pozitivno rešenih, broj negativno rešenih ruku. U naredom periodu će se igračima koji imaju veliki broj negativno rešenih ruku (npr. preko 40%), zaberaniti da reklamiraju ruke Sudiji. Zbog toga reklamirajte ruke Sudiji samo ako ste sigurni da ste u pravu.