Chania

Komande kod čatovanja - detaljno uputstvo

1. Glavni meni

2. Izbor broja bula i refea

3. Prozor za poruke Servera i javni čat

4. Prozor za privatni čat, OffLine poruke i poruke Admina

5. Prozor za kucanje poruka i komandi

6. Kome se šalju poruke

7. Zvučni smajliji

8. Grafički smajliji

9. OnLine igrači

10. Partije u toku

 

1. Glavni meni

-Meni 'Alati'.

1. Zauzetost

Tada pored Vašeg imena u listi OnLine igrača stoji 'z'. Koristite je kada čatujete sa nekim. Kod zauzetosti niko ne može da Vam ponudi partiju (ne morate da se izvinjavate).

U slučaju da u toku jednog minuta ne pošaljete ni jednu poruku, ili ne dobijete ni jednu poruku, 'Zauzetost ' se sama skida!

2. Obriši lozinku

Ovu opciju ćete koristiti ako ne želite da neko dolazi u Klub bez vašeg znanja i npr. troši vaše kredite.

3. Promeni lozinku

Ukoliko plaćate kredite, a smatrate da je vaša lozinka laka za otkrivanje, možete je promeniti...

4. Opcije igre

Za članove sa plaćenim kreditima: mogu da biraju da li žele: da igraju samo u kredit, samo bez kredita, sve jedno.

Za sve članove:

  - da li žele da igraju samo sa Prijateljima ili sa svim članovima Kluba,

  - ispis poruka u igri u muškom ili ženskom rodu,

  - ocenite sebe kao igrača: na osnovu boje izbora, igrači će biti označeni na listi OnLine igrača

5. Zvuk

Možete uključiti ili isključiti zvučne efekte.

6. Pregled partija

Stare partije možete gledati dok ste u Klubu. Drugi igrači vam mogu slati poruku ili ponuditi partiju, o čemu dobijate obaveštenje,

7. Kraj

Izlazak iz Kluba (isto kao krstić u gornjem desnom uglu prozora za čat)

 

-Meni 'Statistike'.

1. Statistika Kluba

Osnovni podaci o Klubu: broj partija, broj članova...

2. Top 15 rejting

Možete videti najbolje rejtinge od početka rada Kluba i za poslednjih mesec dana

3. Broj partija i broj bula

Grafički i tabelarni prikaz broja partija i bula za izabrani period

4. Poslednjih 10 partija

5. Poslednji odjavljeni

Imena i vremena poslednje odjavljenih članova Kluba

-Meni 'Takmičenja'.

U Klubu su organizovane 4 vrste takmičenja:

1. Mesečna Liga

2. Nedeljna Liga

3. Kup

4. Takmičenje Prijatelja

 

Detaljnije o takmičenjima pogledajte ovde, detaljnije o Prijateljima pogledajte ovde.

Napomena: Admin određuje da li su sva takmičenja aktivna ili ne. Ukoliko takmičenje nije aktivno, ono je nevidljivo za korisnika (na slici nije vidljivo takmičenje 'Nedeljna Liga').

2. Izbor broja bula i refea

 

Postavljate broj bula (min. 40, max. 400 sa korakom 10) i refea (min.0, max. 5) sa kojima ćete predložiti partiju. Za Ligu i Kup Admin određuje broj bula i refea.

3. Prozor za poruke Servera i javni čat

Ispisuju se poruke Servera (informacije o prijavljenim i odjavljenim članovima, informacije o partijama...) i poruke javnog čata koje kucaju članovi i koje svi vide.

Desnim klikom miša na prozor otvara se meni:

Pogledajte obavezno opciju 'Komande', u posebnom prozoru će vam biti ispisane sve komande koje kucate u Prozoru za kucanje poruka i komandi.

Opcijom 'Zapamti tekst' pamtite tekst sa javnog čata u tekstualni fajl na vašem računaru.

4. Prozor za privatni čat, OffLine poruke i poruke Admina

Ispisuju se poruke sa izabranim članom Kluba, prikazuju se OffLine poruke koje su vam ostavili drugi članovi Kluba, Server ili Admin.

Desnim klikom miša na prozor otvara se meni:

Opciju 'Pošalji tekst Administratoru' koristite isključivo ako od drugih članova Kluba doživite neprijatnosti. Pritužbe na druge članove Kluba se razmatraju samo ako je korišćena ova opcija!

 

5, 6, 7, 8. Kucanje poruka i komandi

Poruke i komande kucate u prozoru 5.

1. Da bi ste poslali poruku svim igračima na listi OnLine igrača, kliknite LEVIM tasterom miša na SVOJE ime na listi OnLine igrača. U prozoru 6. se ispisuje poruka 'Slanje poruke svim igračima'.

2. Da bi ste poslali poruku određenom igraču (privatni čat), kliknite LEVIM tasterom miša na njegovo ime na listi OnLine igrača. U prozoru 6. se ispisuje poruka kao u primeru iznad.

3. Privatni čat možete voditi sa 2 igrača (korisno kod ugovaranja partije, i kod analize partije posle završetka). Da bi ste vodili privatni čat sa 2 igrača, jednog morate imati izabranog kao 2. ili 3. igrača za ponudu partije, a drugog birate klikom LEVOG tastera miša na listi OnLine igrača (primer slika ispod)

 

 

4. Poruku možete poslati i igraču koji igra. Kliknite levim tasterom miša na njegovo ime i u prozoru 6 će se ispisati poruka 'Slanje odložene poruke igraču: KorIme'. To znači da će KorIme videti poruku tek kada se vrati iz igre u Klub (sa vremenom kada je poruka napisana).

5. Igrač iz Kluba može poslati igraču koji igra samo Odloženu poruku, igrač koji igra može poslati poruku igraču u Klubu koju ovaj odmah vidi!

6. Komande kucate u formatu koji je dat kod prikaza svih komandi. Na primer, ako želite da vidite kada je igrač Test_5 bio poslednji put u Klubu, kucaćete: PP/Test_5/

 

Opcijom 7. šaljete zvučne smajlije. Ograničenje je da zvučne smajlije ne možete slati svim igračima, već samo ako je selektovan jedan (vodite privatni čat).

Opcijom 8. šaljete grafičke smajlije, može i na privatni i na javni čat, može i više u nizu...

Ako imate ponudu partije, a iz nekog razloga ne možete da igrate, pristojno je i da objasnite zašto ne možete da igrate. To najlakše možete uraditi desnim klikom miša na prozor za kucanje poruka. Otvaraju se predložene poruke kao na slici:

 

 

 

9. OnLine igrači

Prikazuje se lista svih igrača koji su u Klubu, a trenutno ne igraju. Za svakog igrača se prikazuju:

1. Ime

2. Kategorija

3. Ocena igrača, kako igrači sami sebe ocenjuju

4. Ikona mobilnog ako igrač igra preko mobilnog ili tableta

5. Status. Status može biti:

  p - igrač je minimizirao program. Možete mu poslati poruku ili predložiti partiju,

  z - zauzet. Možete mu samo poslati poruku,

  k - kibicuje partiju. Možete mu poslati poruku ili predložiti partiju,

  v - gleda vatromet (traje 10-tak sekundi).

 

Desnim tasterom miša na VAŠE ime otvara se sledeći meni:

1. Moja statistika

Prikazuju se vaši statistički podaci: Rejting, Kategorija, broj odigranih partija, koliko ste puta bili prvi, drugi, treći...

2. Odziv

Prikazuje vremo koje 'putuje' informacija od vašeg računara do Servera i nazad. Dobar odziv je od 0.0 do 0.1 sekunde. Ako je odziv veći od ove vrednosti ili varira, proverite vašu vezu, ili pogledajte kako da podesite vaš ruter ovde.

3. Prekinute partije

Prikazuje vaše prekinute partije i reklamacije prekinutih partija. Detaljnije o prekinutim partijama pogledajte ovde.

4. Preostali krediti

Prikazuje još koliko imate kredita, i ako imate tekući kredit, do kada važi. Ako imate mesečnu pretplatu, prikazuje do kada ona važi. Detaljnije o kreditima pogledajte ovde.

5. Izvršena uplata

Pozivate nakon izvršene uplate i popunjavate osnovne podatke: iznos, ime, prezime, broj uplate... Detaljnije o uplatama pogledajte ovde.

6. Mesečna pretplata

Ako svakodnevno igrate preferans (utrošak može biti 27-28 kredita mesečno), pruža vam se mogućnost da uštedite: aktiviranjem ove usluge se skida 20 kredita, i pretplata važi narednih 30 dana. Da bi ste aktivirali mesečnu pretplatu, morate imati najmanje 25 kredita.

7. Pozajmljeni krediti

Prikazuje kome ste sve pozajmili kredite i ko je vama pozajmio. Ako igrate u kredit, prikazuje koliko ste dobri ili loši kod Servera! Deteljnije o igri u kredit pogledajte ovde.

6. Poklonjeni krediti

Prikazuje kome ste ili ko je vama poklanjao kredite u poslednjih 6 meseci.

 

Desnim tasterom miša na ime drugog igrača otvara se jedan od sledeća 3 menija:

1.

 

2.

3.

1. Izbor 2. ili 3. igrača, Ukloni igrača i Predloži partiju

Koristi se za otvaranje partije:

  - slika 1: najpre birate igrača koji će biti 2. (desni) ili 3. (levi) u partiji,

  - slika 2: ako je 2. ili 3. igrač izabran, ponovni klik na njegovo ime omogućava da se on ukloni kao 2. ili 3.

  - slika 3: ako je izabran 2. ili 3. igrač, klik na novog igrača omogućava da  predložite partiju igračima, i to običnu ('Predloži partiju') ili u kredit ('Predloži partiju u kredit'). Detaljnije o Partijama u kredit pogledajte ovde.

2. Status sledeće partije

Prikazuje da li je partija sa igračem partija Lige, Kupa, nastavak prekinute ili nova partija.

3. Međusobni dueli

Prikazuje dali ste sa izabranim igračem igrali do sada i kakav je međusobni skor

4. Statistika igrača

Prikazuje se statistika izabranog igrača sa istim podacima kao i vaša statistika

5. Odziv igrača

Isto kao kad tražite vaš odziv. Proveravate kvalitet veze igrača s kojim želite da igrate.

6. Pozajmi kredit

Pozajmljujete kredit igraču. Da bi ste pozajmili nekome kredit morate imati najmanje 2 kredita. Jednom igraču možete pozajmiti najviše 3 kredita, drugi igrači vam mogu pozajmiti najviše 6 kredita! Krediti se vraćaju:

  - nakon prve sledeće uplate,

  - ako vam neko pokloni kredite,

  - ako osvojite neku nagradu (Liga, Kup),

  - prebijanjem kredita, ako pozajmljujete kredit igraču koji vam je ranije pozajmio kredit.

7. Pokloni kredite

Igraču možete pokloniti 1, 5 ili 10 kredita (i više, ako ponovite postupak)! Poklanjanjem kredita se regulišu i zaostala dugovanja. Primer: drugi igrači su vam pozajmili 6 kredita. Na poklon ne možete dobiti ni 1 ni 5 kredita, već samo 10! Kada dobijete 10 kredita, vraćate 6 pozajmljena ostaju vam 4 kredita (ako ste imali 0 kredita pre poklona).

8. Prijatelj

Postavljate igrača za 'Prijatelja'. Detaljnije o 'Prijateljima' pogledajte ovde.

10. Partije u toku

Prikazuje se lista svih partija koje se trenutno igraju. Za svaku partiju se prikazuju:

1. U prvom redu:

  - Broj partije (u primeru 774)

  - Bula do kraja (u primeru 312)

  - Ako je partija takmičarska, ispisuje se:

      M - mesečna liga (kao u primeru)

      N - nedeljna liga

      K - kup

  - Broj igrača koji kibicuju partiju (u primeru 0)

  - Oko - ako nije vidljivo, igrači su zabranili kibicovanje partije

2. U sledeća 3 reda informacije o sva 3 igrača:

  - ime igrača,

  - trenutni rezultat (negativan je dobar rezultat, pozitivan je loš),

  - kategorija igrača

Desnim tasterom miša na jednog od 3 igrača iz partije otvara se sledeći meni:

1. Kibicovanje partije

Kibicujete igrača na čije ime ste kliknuli. Detaljnije o kibicovanju pogledajte ovde.

Ostale opcije iz menija su iste kao kod menija kod OnLine igrača