Chania

Šta su "Prijatelji"?

Poslednje promene: 20.02.2022.

Program Internet Preferans Klub omogućava posebne mogućnosti za članove Kluba koji se lično poznaju, ili su vremenom postali dobri prijatelji u Klubu, a, pre svega, vole da igraju međusobno!

 

Pre nego što nekog postavite za Prijatelja, vodite računa: Prijatelja je lako postaviti, teško ga je obrisati sa liste prijatelja!

 

1. Kako postavljate i brišete Prijatelje

  - možete napraviti jednu grupu Prijatelja od najviše 6 članova. Najbolje je da se pre formiranja grupe dogovorite ko će sve biti u grupi,

  - jedan član Kluba može biti samo u jednoj grupi Prijatelja,

  - Prijatelja postavljate opcijom desni taster miša na ime OnLine igrača, pa Prijatelj. Igrač mora potvrdno da odgovori da želi da bude prijatelj sa vama. Tako ste formirali grupu od 2 prijatelja,

  - grupu dalje mogu da šire svi članovi grupe, ali sve dok maksimalan broj ne bude 6! Znači grupa može imati maksimalno 6 članova! Naravno, minimalan broj članova grupe je 3,

  - listu svojih Prijatelja možete videti opcijom Takmičenja->Prijatelji->Izabrani prijatelji

  - listu svojih Prijatelja i Prijatelje drugih igrača možete videti komandom: VP/KorIme/

 

  - Prijatelja sa liste može brisati bilo koji član grupe, ali samo u slučaju da taj Prijatelj nema ni jednu odigranu partiju sa članovima grupe! Brisanje se radi komandom: BP/KorIme/

  - U slučaju da, iz nekog razloga, želite da brišete nekog člana grupe, a on je igrao partije sa Prijateljima, potredno je da:

      1. Najmanje 2 člana grupe napišu Adminu kog člana grupe želite da brišete,

      2. Da taj član koji se briše potvrdi Adminu da želi da bude brisan,

    Posle ove procedure Admin će obrisati člana grupe (i osloboditi mesto za novog člana).

 

2. Šta sve omogućava igra sa Prijateljima

  - možete preko opcije Alati->Opcije igre da postavite da želite da igrate SAMO sa Prijateljima. U tom slučaju drugi članovi Kluba ne mogu da vam nude partiju, sa jednim izuzetkom:

  - ako ste prijavljeni za neko takmičenje (Liga ili Kup), drugi članovi mogu da vam ponude partiju,

  - vi i dalje možete da nudite partiju svim članovima Kluba (sem onim igračima koji nisu iz vaše grupe, a postavili su opciju igre samo sa Prijateljima),

  - igranje sa prijateljima je i posebna vrsta takmičenja: U opciji Takmičenja->Prijatelji možete videti tabelu za tekući i prethodni mesec, gde su članovi grupe sortirani po ostvarenim supama u svim partijama!

 

3. Šta nije moguće kod igre Prijatelja

  - partije sa Prijateljima se ne koriste za obračun Rejtinga i Kategorije, osim u slučaju da je partija Prijatelja i takmičarska (za Ligu ili Kup),

  - Prijatelji ne mogu zvati Sudiju, sve sporove rešavaju sami,

  - Prijatelji ne mogu da reklamiraju partije,

  - Kod igre prijatelja se ne računa vreme,

  - Prijatelji se ne mogu žaliti Adminu jedni na druge :),

  - prekinute partije prijatelja se posle osam dana samo brišu, igrač koje je prekinuo partiju se ne sankcioniše.