Chania

Kibicovanje partije

Poslednje promene: 03.04.2014.

Partiju kibicujete tako što desnim tasterom miše kliknete na ime igrača u partiju koga želite da kibicujete i zatim izaberete Kibicovanje partije.

 

Igrači mogu da zabrane kibicovanje partije, u tom slučaju se na listi partija u toku ne vidi oko.

 

Kada kibicujete partiju, tada vidite karte igrača koga ste izabrali da kibicujete. Karte druga 2 igrača ne vidite.

 

Kod kibicovanja je poželjno da:

  - od trojice igrača, po mogućstvu, izaberete da kibicujete igrača koga dobro poznajete,

  - sa igračima u partiji možete da čatujete, ali vodite računa da im ne smetate dok se igra ruka,

  - ako ste u partiju ušli da bi samo obavestili nekog igrača o nečemu, to možete uraditi i bez ulaženja u partiju, slanjem odložene poruke.