Chania

Komande kod igre - detaljno uputstvo

1. Glavni meni

2. Poruke čata igrača i poruke Servera

3. Prozor za kucanje poruka i komandi

4. Zvučni smajliji

5. Grafički smajliji

6. Talon

7. Imena igrača

8. LED - zelen kada ste na potezu

9. Dugmeta za licitaciju

10. Statusna linija

11. Licitacija ili odneti štihovi

12. Vraćanje poteza

13. Listići sva 3 igrača

14. Trenutni rezultat

15. Bula i refa do kraja partije

16. Led - podsetnik

17. Merenje vremena

 

1. Glavni meni

  - Meni 'Preferans'

 

1. Preuzmi pad i Kazni sebe

Opciju 'Preuzmi pad' poziva jedan od dvojice igrača koji su pali nakon završene ruke, i preuzima pad ako smatra da je drugi igrač pao njegovom greškom.

Opcija  'Kazni sebe' se poziva kada svi prođu, ali je jedan od dvojice pratioca pogrešio i lider nije oboren. Pratioc koji je pogrešio u dogovoru sa drugim pratiocem kažnjava sebe za vrednost igre.

2. Vrati potez (moguć poziv i preko dugmeta na glavnoj tabli)

Ako kliknete na pogrešno dugme ili pogrešnu kartu, moguće je vraćanje poteza. Druga 2 igrača moraju da se slože. Igrači ne moraju da se slože ako smatraju da vraćanje poteza remeti igru.

3. Podsetnik

Moguća je kod licitacije kada igrači odlučuju da li polaze ili ne, a omogućava da se vidi dokle su igrači stigli u licitaciji i i koje su talon karte.

4. Moji štihovi

Prikazuje štihove koje ste vi odneli

5. Prethodne ruke

Omogućava pregled svih prethodnih odigranih ruku! Za svaku ruku je moguće videti:  ko deli (ime podvučeno), karte igrača, dokle su igrači stigli u licitaciji, broj odnetih ruku, talon, izbačene karte, tok igre... Specifičnost: kod prikaza igre, karta igrača koji prvi vuče kartu je na beloj podlozi.

6. Predloži BRISANJE partije

Ako iz bilo kog razloga želite da se partija prekine i OBRIŠE. Druga 2 igrača moraju da se slože sa ponudom.

Napomene:

  - partija koja se briše može biti bilo kog tipa (i takmičarska),

  - kategorija i rejting se ne računaju za ovu partiju,

  - brisanje partije možete zatražiti i ako niste u partiji, od Admina. Poruku Adminu sa brojem partije moraju poslati sva 3 igrača,

  - brisana partija se i dalje čuva u bazi na Serveru, tako da igrači mogu zatražiti od Admina da vrati partiju, kako bi mogla da se nastavi.

7. Predloži završetak partije

Želite da prekinete partiju, a da se ona ne vodi kao prekinuta. Opcija je moguća nakon svake završene ruke ako partija nije takmičarska (nije Liga, Kup), ili nakon 30% odigrane partije ako je partija takmičarska (Liga, Kup). Druga 2 igrača moraju da se slože sa ponudom. Kategorija i rejting se računaju na odigrani broj bula!

7. Prekid partije

Prekidate partiju bez dozvole druga 2 igrača, prekid partije se vodi na vas. Detaljnije o prekinutim partijama pogledajte ovde.

 

  - Meni 'Opcije'

 

1. Zabrani kibicere

Možete zabraniti ili dozvoliti kibicovanje partija.

2. Zabrani smajlije

Zabrana slanja i prijema smajlija je moguća ako je partija takmičarska ili je igra u kredit.

3. Odvoj poruke Servera

Poruke servera se prikazuju u posebnom prozoru (glavni prozor koristite samo za čat sa igračima)

4. Rezultati završenih partija

U prozoru za čat se mogu prikazivati rezultati svih završenih partija, samo takmičarskih (Liga, Kup) ili se uopšte ne prikazuju. Ako ne izaberete, prikazuju se rezultati svih partija.

5. Prikaži igrače i partije

U posebnom prozoru se prikazuju ili ne prikazuju OnLine igrači i Partije u toku.

6. Raširi karte

Ako su vam karte previše blizu, možete ih razmaknuti

7. Vrsta karata

Moguća je igra sa dve vrste karata: Standardne i Mađarice. Ako izaberete Mađarice, preporuka je da igrate sa raširenim kartama

7. Sortiranje karata

Karte je moguće sortirati u rastućem ili opadajućem redoslediu

9. Zvuk

Uključivanje i isključivanje zvučnih efekata

2, 3, 4, 5. Poruke čata igrača i poruke servera

Poruke i komande kucate u prozoru 3. Desnim tasterom miša na prozor 2 dobijate meni:

Pogledajte obavezno 'Komande'. Komande vam omogućavaju da šaljete:

  - OffLine poruke: /KorIme/Tekst...

  - OnLine poruku igraču sa liste OnLine igrača (koju ovaj odmah vidi): !KorIme!Tekst

  - poruke Adminu: /Admin/Text...

  - komande DB (dodavanje bula) i SB (skidanje bula)

U toku igre možete dodavati ili skidati broj bula (produžiti ili skratiti partiju).

Primer: želite svim igračima da dodate po 10 bula, kucate:

DB/10/

Primer: želite svim igračima da skinete po 10 bula, kucate:

SB/10/

Važne napomene:

- za kucanje / (kosa crta), možete kucati 2 puta blanko (prazno),

- sa promenom broja bula moraju da se slože druga 2 igrača,

- broj za za smanjenje ili povećanje mora biti paran,

- broj za komandu DB mora biti u opsegu 2 do 20,

- broj za komandu SB mora biti u opsegu minimalno 2, masimalno mora biti manji od preostalog broja bula,

- komande možete koristiti više puta u toku igre,

- umesto komande SB, u slučaju da želite brzo da završite partiju, bolje je koristiti komandu Preferans->Predloži završetak partije.

 

U ostalim slučajevima poruke vide oba igrača sa kojima igrate.

 

Opciju 'Pošalji tekst Administratoru' koristite isključivo ako u partiji doživite neprijatnosti. Pritužbe na druge članove Kluba se razmatraju samo ako je korišćena ova opcija!

Napomena: Adminu se šalje kompletan tekst iz partije, i ako ste u međuvremenu brisali prozor 2.

 

Opcijom 4. šaljete zvučne smajlije,

Opcijom 5. šaljete grafičke smajlije.

Napomena: smatra se nepristojnim ako u toku igranja ruke šaljete smajlije (sem u slučaju ako igrate sa dobrim prijateljima). Smajlije je najbolje slati kada se završi ruka, pre delenja karata.

 

Desnim tasterom miša na prozor 3 dobijate sledeći meni:

Koristite ovaj brzi način slanja poruka, ako želite da pauzirate ili prekinete partiju.

 

6. Talon

Prikazuju se karte kod licitacije i kod odigravanja.

7. Imena igrača

Imena igrača su napisana žutom bojom. Ime igrača koji deli je podvučeno.

Na kraju ruke imena igrača su napisana belom bojom, sve dok igrač ne pritisne dugme 'OK' (spreman za novo delenje), kada se njegovo ime ponovo piše žuto.

 

Desni klik miša na ime igrača (koje nije vaše) otvara meni:

1. Veća (manja) slika: Ako je igrač ima prijavljenu sliku, može se prikazati veća ili manja slika igrača. Kako poslati svoju sliku pogledajte ovde.

2. Odziv: proveravate koliki je odziv igrača. Dobrim se smatra odziv od 0.0 do 0.1 sekunde. Ako je odziv veći od 10 sekundi, Server prekida partiju.

3. Vreme pauziranja: prikazuje ukupno vreme pauziranja. Više o merenju vremena pogledajte ovde.

4. Dozvola pauziranja: ako smatrate da je pauziranje igrača opravdano (ili vas on zamoli), možete dozvoliti pauziranje (kasnije i ponovo zabraniti). Više o merenju vremena pogledajte ovde.

Desni klik miša na vaše ime otvara meni:

Sve je isto kao kod prethodne slike, samo što ne možete da dozvolite pauziranje samom sebi :)

 

8. LED podsetnik

Svetli zeleno kada ste na potezu (licitacija ili bacanje karte), crveno kada je drugi igrač na potezu.

9. Dugmeta za licitaciju

Aktivna kod licitacije, izbacivanja 2 karte i na kraju ruke (morate da pritisnete 'OK').

10. Statusna linija

Obaveštenja tipa: ko licitira, ko vuče kartu, ko je prošao, ko pao...

11. Licitacija ili odneti štihovi

Kod licitacije prikazuje ko je šta licitirao, kod igre broj odnetih štihova

12. Neke komande iz menija Preferans

Dugme za vraćane poteza je aktivno kada je moguće vraćanje poteza (pritisnete pogrešno dugme za licitaciju ili vučete kartu koju niste želeli), čak i u slučaju da su oba igrača igrala posle vas. Sa vraćanjem poteza moraju da se slože druga 2 igrača (procene da li je zahtev opravdan i da li bitno ne utiče na igru). Vraćanje poteza je moguće i upotrebom tastera F1.

 

13. Listići sva 3 igrača

Sve vreme igre vidite listiće sva 3 igrača. Ako se listić prepuni, automatski se skroluje.

 

14. Trenutni rezultat

Ko je koliko dobar ili loš u svim fazama igre.

15. Bula i refa do kraja

Broj bula i refa do kraja igre.

16. LED - podsetnik

Svetli zeleno kada je:

      1. Kup

      2. Liga

      3. Igra sa prijateljima

      4. Igra u kredit

17. Merenje vremena

Prikazuje trenutno i ukupno (u zagradi) vreme pauziranja. Počinje da se prikazuje kada igrač u nekoj fazi igre pauzira više od jednog minuta. Više o merenju vremena pogledajte ovde.