Chania

Merenje vremena u igri

Poslednje promene: 03.04.2014.

Osnovne postavke kod merenja vremena su:

1. Merenje vremena je uvedeno, pre svega, zbog igrača koji previše razmišljaju, što se smatra nekorektnim prema ostalim igračima,

2. Utrošeno vreme se ne prikazuje stalno, kako ne bi oterećivalo igrače,

3. Igrači mogu da stopiraju (i ponovo puste) merenje vremena (ne svoje), ako je nečija duža pauza opravdana,

4. Kod igre Prijatelja merenje vremena je isključeno.

Vreme počinje da se meri i postaje vidljivo kada:

- igrač treba da licitira ili vuče kartu i to ne uradi u roku od jednog minuta,

- igrač treba da pritisne 'OK' posle završene ruke, i to ne uradi u roku od dva minuta.

Kada vreme počne da se prikazuje, vidi se tekuće vreme i ukupno vreme. Ukupno vreme je prikazano u zagradi. Primer: 01:25 (03:42).

- Ako je tekuće vreme duže od 3 minuta, Server prekida partiju i prekid se vodi na igrača zbog koga je partija prekinuta.

- Ako je ukupno vreme duže od BrojBula : 10, Server kažnjava igrača sa 10 bula!

- Svaki sledeći minut ukupnog vremena se kažnjava sa dodatne 4 bule!

 

Primer: Partija se igra od 120 bula, igrač će biti kažnjen sa 10 bula ako je ukupno vreme 12 minuta, a sa po 4 bule ako je ukupno vreme 13, 14, 15 ... minuta