Chania

Prekinute partije

Poslednje promene: 15.12.2023.

Programski je posebno velika pažnja posvećena prekidanju partija, namernom ili nenamernom, sa razlogom ili bez razloga!

Apelujem da što manje prekidate partije, često prekidanje partija, posebno takmičarskih, može dovesti do toga da budete izbegavani u Klubu!

Osnovne postavke kod obrade prekida su:

1. Svaka prekinuta partija se može nastaviti tačno od mesta gde je prekinuta,

2. Prekid partije izlaskom iz partije (sa objašnjenjem ili bez objašnjenja) i prekid konekcije se tretiraju potpuno isto,

3. Svi igrači imaju potpuni uvid u svoje prekinute partije,

4. Rok za završetak partije je osam dana od dana početka partije ili do kraja meseca ako je partija mesečne lige,

5. Ako se partija ne završi sankcioniše se igrač koji je prekinuo partiju,

 

Cilj svih ovih akcija je da se smanji broj prekinutih partija na najmanju moguću meru!

 

Sadržaj:

1. Šta raditi ako morate da prekinete partiju?

2. Prekid konekcije kod  igrača

3. Prekid usled prekida rada Servera

4. Opis izveštaja 'Prekinute partije'

5. Kako nastaviti prekinutu partiju i prelazak prekida

6. Brisanje prekinute partije i kazne

 

 

1. Šta raditi ako morate da prekinete partiju?

  - ako morate da prekinete partiju, najbolje je da to uradite kada upišete rezultat, pre pritiska na dugme 'OK'. Izvinite se saigraču i pokušajte da dogovorite vreme nastavka.

   - ako brzo morate da izađete iz partije ili pauzirate, koristite opciju: desni taster miša na prozor za kucanje poruka (dugi klik kod Androida), pa izaberite jednu od ponuđenih poruka.

 

2. Prekid konekcije kod igrača

        Pojedinačna partija

  - kada dođe do prekida konekcije kod jednog od igrača (igrač A), drugi igrač (B) ostaju u partiji i čeka 90 sekundi da se A vrati. Imaju sat koji odbrojava od 90 do 0

  - ako se A vrati u Klub u dozvoljeno roku, Server ga odmah povezuje u partiju i partija se nastavlja,

  - ako se A NE vrati u dozvoljenom roku, B se vraća u Klub, prekid se vodi na A.

  - ako B prekine partiju dok čeka A, prekid se vodi na B.

       Partija parova

  - kada dođe do prekida konekcije kod jednog od igrača (igrač A), druga 3 igrača (igrači B, C i D) ostaju u partiji i čekaju 90 sekundi da se A vrati. Imaju sat koji odbrojava od 90 do 0, za to vreme B, C i D mogu da čatuju,

  - ako se A vrati u Klub u dozvoljeno roku, Server ga odmah povezuje u partiju i partija se nastavlja,

  - ako se A NE vrati u dozvoljenom roku, B, C i D se vraćaju u Klub, prekid se vodi na A.

  - Pogledajte obavezno sledeće primere, pošto može biti puno specifičnih slučajeva:

            - Ispada A, B, C i D čekaju da se A vrati 90 sekundi:

                - A se vrati u 90 sekundi, partija se nastavlja,

                - A se NE vrati u 90 sekundi, B,C i D se vraćaju u Klub, prekid se vodi na A,

                - A se još nije vratio, B prekida partiju regularno, B, C i D se vraćaju u Klub, prekid se vodi na B,

            - A se još nije vratio, i B ima prekid konekcije, C i D  čekaju u partiji još najmanje 30 sekundi:

                - A i B se vrate u predviđenom roku, partija se nastavlja,

                - A se vratio, B se nije vratio u predviđenom roku, igrači se vraćaju u Klub, prekid se vodi na B,

                - Ni A, ni B se nisu vratili, C i D se vraćaju u Klub, prekid se vodi na B,

  Ako igrač igra sa opcijom 'Napravi svoj par', istovremeno ispadaju 2 igrača, u tom slučaju čeka drugi par (AB ili CD).

 

3. Prekid usled prekida rada Servera

  - Server može prestati sa radom zbog više razloga: radovi kod provajdera, duži nestanak struje, kvar Server računara, greška u Server programu...

  - sve partije koje su u trenutku prestanka rada Servera igrane se prekidaju, a prekid se vodi na Server

  - nastavak ovih prekinutih partija je moguć u većini slučajeva.

 

4. Opis izveštaja 'Prekinute partije'

  - svoje prekinute partije možete videti komandom desni taster miša na vaše ime, pa Prekinute partije

Ako ima prekinutih partija, one se prikazuju u formi kao na slici:

 

 

Vidite redom: tabla + broj partije, datum početka partije, igrače, trenutni rezultat (u supama), broj bacanja i na kraju:

  Kr - '+' ako je partija igrana u kredit, '-' ako nije

  T  - '-' ako partija nije takmičarska, 'K' - ako je partija za Kup, 'M' - ako je partija za Mesečnu Ligu, 'N' - ako je partija za Nedeljnu Ligu

  P  - broj igrača na koga se vodi prekid partije (u primeru se vodi na igrača Test_3). Ako se prekid vodi na Server, P ima vredost 0!

 

Sličan je izveštaj za prekinute partije parova.

Napomene:

  - ako imate više od 2 prekinute partije u kredit, koje ste vi prekinuli, ne možete igrati novu partiju u kredit,

  - ako imate 2 prekinute partije Lige, koje ste vi prekinuli, ne možete igrati novu partiju Lige,

  - ako je prekinuta partija Kupa, oba igrača ne mogu igrati novu partiju Kupa!

 

5. Kako nastaviti prekinutu partiju i prelazak prekida

- pokušajte da prekinutu partiju nastavite što pre,

- ako igrača sa kojima ste prekinuli partiju ne viđate često u Klubu,  pokušajte da postignete dogovor OffLine porukama,

- ako je igrača u Klubu i ponudite im nastavak, a partija se ne nastavi, prekid prelazi na dugog igrača, ako ovaj nije na pauzi (status 'p')

 

O prelasku prekida Server porukom obaveštava oba igrača, a u bazi pamti sve prelaske prekida (datum, vreme, ko je prihvatio, ko odbio nastavak...)!

 

6. Brisanje prekinute partije i kazne

Prekinute partije, sem partija Mesečne lige i Kupa, se brišu 8 dana od početka partije,

Prekinute partije Mesečne lige i Kupa se brišu najmanje 8 dana od početka partije, a najkasnije 01. u sledećem mesecu,

Partije kod kojih se prekid vodi na Server (P=0) se brišu bez ikakvih sankcija za bilo kog igrača.

 

O svim podacima o brisanju partija Server obaveštava igrače OffLine porukom. 

Prekinute partije utiču na smanjenje kategorije igrača. Više o obračunu kategorije pogledajte ovde.