Chania

Uslovi za korišćenje programa i pravila ponašanja u Klubu

Poslednje promene: 08.04.2024.

Osnovni podaci o programu Internet Preferans Klub

 • Program Internet Preferans Klub je besplatan (freeware) program koji se slobodno može kopirati i distribuirati,

 • Program omogućava igru preferansa  preko Interneta, gde se korisnik povezuje u Internet Preferans Klub i može da igra preferans sa velikim brojem korisnika,

 • Svaka zloupotreba programa, kao što su: promena autorizacije, promena programskog koda i slično je zabranjena i regulisana je zakonom.

 • Politika privatnosti za Android verziju je opisana na stranici: https://play.google.com/store/apps/datasafety?id=sd.intprefklub&hl=hr&gl=US

Osnovni podaci o Klubu:

 • Internet Preferans Klub (u daljem tekstu Klub) je mesto na kome mogu da se skupljaju svi koji vole preferans, gde mogu da čatuju, igraju ili kibicuju partije...

 • Vaš dolazak u Klub se ostvaruje preko programa Internet Preferans Klub. Ovaj program preko Interneta omogućava povezivanje sa Server računarom koji povezuje sve zainteresovane u Klub.

 • Domaćin se obavezuje da članovima obezbedi stalni pristup Klubu. Kraći prekidi su mogući (prestanak veze sa Internetom, kvar Servera i sl.).

 • Domaćin se obavezuje da svim članovima omogući ravnopravan tretman, jednake uslove svima za igru, takmičenja i igru u kredit.

 • Svi podaci o radu Kluba: članovi Kluba, pristup Klubu, odlazak iz Kluba, odigrane i prekinute partije, javni čat se pamte u bazi na Serveru. Privatni čat i čat za vreme igre se ne pamte u bazi.

 • Članovi imaju prstup bazi u vidu različitih statistika (statistika Kluba, lična statistika, statistike drugih igrača, međusobni dueli...)

 TEST PERIOD RADA KLUBA:

 • U test periodu igrači bez naknade dobijaju kredite koji omogućavaju korišćenje svih mogućnosti programa (pored ostalog takmičenja, igra u kredit...). Domaćin ovaj period koristi za ispravljanje grešaka i dalje usavršavanje programa.

 • Ukoliko ostanu bez kredita u test periodu, članovi Kluba mogu zatražiti od domaćina da im dodeli besplatno kredite.

 • Test period rada Kluba će trajati dok Klub ne zaživi potpuno.

Pravila ponašanja u Klubu:

" Neki igrači su uvek rado viđeni i traženi u igri, što zavisi od njihovog ponašanja. Budite i vi! "

" Igrač preferansa je uvek džentlmen! "

 • Pravila ponašanja Kluba važe sa sve članove Kluba, bilo da su u probnom periodu, bilo da imaju kredite,

 • U Klubu je zabranjeno vređanje drugih članova, korišćenje nepristojnih reči, uznemiravanje članova dok igraju i sl.

 • U Klubu je zabranjeno govoriti protiv interesa Kluba: govoriti o nameštanju partija, neregulranosti takmičenja, privilegijama drugih članova Kluba,

 • U Klubu je zabranjeno da dva igrača igraju iz iste mreže, pogotovu ako je partija takmičarska ili igra u kredit! Ako želite da igrate iz iste mreže, na početku partije morate da obavestite 3. igrača da su 2 igrača iz iste mreže. Administrator ima mogućnost da proveri da li igrači igraju iz iste mreže, ako utvrdi da igraju, biće sankcionisani (kazna i brisanje partija),

 • U Klubu je zabranjeno reklamiranje sajtova čiji sadržaj nije u skladu da opšte prihvaćenim normama (pornografija, nacionalizam...),

 • U Klubu je zabranjeno reklamiranje sajtova čiji se sadržaj odnosi na Internet Preferans Klub, a nema dozvolu vlasnika Kluba,

 • Poruke domaćinu Kluba ne smeju da budu nepristojne ili provokativne,

 • Ukoliko na čatu doživite bilo šta neprijatno, NE SMETE odgovarati nepristojno,

 • Zabranjuje se prozivanje igrača na Javnom čatu zbog stavljanja na 'Ignore' listu, bilo posredno, bilo neposredno,

 • U slučaju da vas neko uznemirava ličnim porukama na čatu ili dok igrate, ili piše protiv interesa Kluba, koristite opciju desni taster na prozor za čat, pa 'Reklamiraj tekst Administratoru'.

 • SVE ŽALBE NA DRUGE ČLANOVE KLUBA SU VAŽEĆE SAMO AKO SE KORISTI OPCIJA 'REKLAMIRAJ TEKST ADMINISTRATORU'!

 • Kazne za člana Kluba koji se nepristojno ponaša može biti:

            - opomena,

            - isključenje iz Kluba na 1, 3 ili 7 dana,

            - trajno isključenje iz Kluba.

 • Kazna za vređanje članova po nacionalnoj osnovi je trenutno trajno isključenje iz Kluba!

 • Primenjena kazna važi za korisničkO ime bilo kog računara .

Pravila ponašanja sa sajta  WASHINGTON DC PREFERANS KLUB, pročitajte:

 

http://www.preferansklub.com/Kodeks.htm

http://www.preferansklub.com/Kodeks2.htm