Podešavanja za rad sa programima

 Internet Jamb Klub i Internet Preferans Klub

 

1. Kako podesiti Android da programi rade u pozadini bez prekida konekcije

Novije verzije Androida (trenutno je aktuelna verzija 13) ograničavaju rad programa u pozadini, zbog manjeg utroška baterije. Zbog toga programi Internet  Jamb i Preferans (IJ i IP) vrlo često gube konekciju sa serverom kada je program u pozadini (npr. pričate telefonom).

Ovde je prikazano kako rešiti problem:

Opcija 1

Malo je komplikovanija, a ugrađena je u program. Kada ste u Klubu idite na opciju Alti->Optimizacija baterije, i pratite uputstva. Ovde je problem pronađi program IJ ili IP, pogotovu ako imate mnogo instaliranih programa.

 

Opcija 2

Jednostavna, završite je za 30 sekundi. Prikazane su slike sa Samsung Galaxy s20,  slično je i na drugim markama uređaja.

Duže zadržite prst na ikonici, dobijate meni kao na slici 1.

Slika 1.

Kliknite na zaokruženo 'i', dobijete 'Informacije o aplikaciji' (slika 2)

Slika 2.

Pronađite izbor 'Baterija', dobijete podešavanja kao na slici 3.

Slika 3.

Kliknite na 'Neograničeno', i to je sve!

2.  Podešavanje obaveštenja

Najnovija promena kod Androida je da je za prikaz obaveštenja potrebna dozvola. Kako da znate da li programi IJ i IP prikazuju obaveštenja? Pozovite jedan od ova dva programa i stavite ga u pozadinu. Trebalo bi da vidite ikonicu na vrhu ekrana kao na slici 4.

Slika 4.

Ako ne vidite ikonicu, duže zadržite prst na  ikonici za IJ ili IP. Otvara se meni kao na slici 5.

Slika 5.

Kliknite na zaokruženo 'i', dobijete 'Informacije o aplikaciji' (slika 6)

Slika 6.

Kliknite na Obaveštenja, dobijate meni kao na slici 7.

Slika 7.

Uključite obaveštenja na prekidaču, i to je sve!