Podešavanja za rad sa programima

 Internet Jamb Klub i Internet Preferans Klub

 

1. Kako podesiti Android da programi rade u pozadini bez prekida konekcije

Novije verzije Androida (trenutno je aktuelna verzija 13) ograničavaju rad programa u pozadini, zbog manjeg utroška baterije. Zbog toga programi Internet  Jamb i Preferans vrlo često gube konekciju sa serverom kada je program u pozadini (npr. pričate telefonom).

Ovde je prikazano kako rešiti problem:

Opcija 1

Malo je komplikovanija, a ugrađena je u program. Kada ste u Klubu idite na opciju Alti->Optimizacija baterije, i pratite uputstva. Ovde je problem pronađi program Internet Jamb ili Preferans, pogotovu ako imate mnogo instaliranih programa.

 

Opcija 2

Jednostavna, završite je za 30 sekundi. Prikazane su slike sa Samsung Galaxy s20,  slično je i na drugim markama uređaja.

Duže zadržite prst na ikonici, dobijate meni kao na slici 1.

Slika 1

Kliknite na zaokruženo 'i', dobijete 'Informacije o aplikaciji' (slika 2)

Slika 2

Pronađite izbor 'Baterija', dobijete podešavanja kao na slici 3.

Slika 3

Kliknite na 'Neograničeno', i to je sve!