Chania

 

Uslovi za korišćenje programa i pravila rada Kluba

Poslednje promene: 16.04.2024.

Osnovni podaci o programu Internet Jamb Klub

 • Program Internet Jamb Klub je besplatan (freeware) program koji se slobodno može kopirati i distribuirati,

 • Program omogućava igru Jamba u lokalu (za jednog ili dva igrača) i igru preko Interneta, gde se korisnik povezuje u Internet Jamb Klub i može da igra Jamb sa velikim brojem korisnika,

 • Nakon prve instalacije programa, u lokalu je moguća igra samo na Klasik tabli (od mogućih 5 tabli), sa svim mogućnostima,

 • Jamb se može igrati preko PC računara (instalacija je sa ove prezentacije), i preko Android uređaja (intstalacije se preuzima preko Google Play marketa,

 • Svaka zloupotreba programa, kao što su: promena autorizacije, promena programskog koda i slično je zabranjena i regulisana je zakonom.

Osnovni podaci o Klubu:

 • Internet Jamb Klub (u daljem tekstu Klub) je mesto na kome mogu da se skupljaju svi koji vole Jamb, gde mogu da čatuju, igraju ili kibicuju partije...

 • Vaš dolazak u Klub se ostvaruje preko programa Internet Jamb Klub. Ovaj program preko Interneta omogućava povezivanje sa Server računarom koji povezuje sve zainteresovane u Klub.

 • Domaćin se obavezuje da članovima obezbedi stalni pristup Klubu. Kraći prekidi su mogući (prestanak veze sa Internetom, kvar Servera i sl.).

 • Domaćin se obavezuje da svim članovima omogući ravnopravan tretman, jednake uslove svima za igru, takmičenja i igru u kredit.

 • Svaki novi član Kluba ima pravo na 7 dana besplatnog korišćenja mogućnosti Kluba: može da čatuje, igra i kibicuje partije. U ovom periodu ne može da učestvuje u takmičenjima, ne može da igra na tablama Nokaut i Joly, ne može da igra u parovima i da igra u kredit. Posle ovog perioda, član može da pristupi Klubu, ali nema nikakva prava, sem čatovanja.

 • Sva prava član dobija uplatom kredita. O kreditima pročitajte u sledećem odeljku.

 • Sa jednog računara se mogu prijaviti najviše dva igrača. Drugi igrač nasleđuje od prvog igrača preostalo vreme (ukoliko je igrač u probnom periodu) ili broj kredita (ukoliko prvi igrač ima plaćene kredite).

 • Svi podaci o radu Kluba: članovi Kluba, pristup Klubu, odlazak iz Kluba, odigrane i prekinute partije, javni čat se pamte u bazi na Serveru. Privatni čat i čat za vreme igre se ne pamte u bazi.

 • Članovi imaju prstup bazi u vidu različitih statistika (statistika Kluba, lična statistika, statistike drugih igrača, međusobni dueli, najbolji rezultati...)

Verzija za Android:

 • Detaljnije o Android veziji imate na stranici: http://www.iklub.rs/jamb/android.htm

 • Nakon instalcije, program koristi identifikaciju Vašeg uređaja, a sve podatke koji su potrebni za rad programa upisuje i čita iz foldera 'IntJambKlub' na Vašem uređaju,

 • Program NE pristupa ostalim podacima sa uređaja: Vaši podaci (broj telefona, ime i prezime...), ne pristupa porukama, imeniku, slikama, ne koristi kameru i mikrofon, ili bilo šta što predstavlja privatnost Vašeg uređaja.

 • Politika privatnosti za Android verziju je opisana na stranici: https://play.google.com/store/apps/datasafety?id=b4a.intjambklub

 • Sa Vašeg uređaja možete sami zabraniti pristup Klubu iz raloga kao što su: otvaranje mogućnosti za pristup Klubu sa novog uređaja, prodaja uređaja, nezadovoljstvo radom Kluba... Nakon dolaska u Klub pozivate opciju : Alati->Odjavi uređaj. Sa takvog uređaja je nadalje nemoguć pristup Klubu.

Krediti:

 • Novi korisnik ima pravo na besplatnu igru 7 dana. Nakon ovog perioda korisnik, ukoliko želi da nastavi sa korišćenjem mogućnosti Kluba, mora da uplačuje domaćinu Kluba kredite.

 • Uplatom kredita se stiče pravo na registraciju programa Internet Jamb Klub. Registracija se radi isključivo kod prvog dolaska u Klub nakon izvršene uplate kredita.

 • Registracijom programa se stiče mogućnost i igre na svim tablama u lokalu za jednog ili dva igrača, kao i igre u Klubu sa svim mogućnostima koje pruža Klub.

 • O načinu uplate pročitajte na posebnoj web stranici.

Krediti na poklon:

 • Korisnici jedni drugima mogu da poklanjaju kredite. Kredite mogu da pokanjaju samo registrovani članovi Kluba,

 • Krediti se ne mogu poklanjati samo članovima koji koriste besplatni period (crveni),

 • Nerekistrovani član koji je dobio kredite na poklon, stiče pravo na registraciju programa tek kada potroši 10 kredita kod igre na 24h.

Pravila ponašanja u Klubu:

 • Pravila ponašanja Kluba važe sa sve članove Kluba, bilo da su u probnom periodu, bilo da imaju kredite,

 • U Klubu je zabranjeno vređanje drugih članova, korišćenje nepristojnih reči, uznemiravanje članova dok igraju i sl.

 • U Klubu je zabranjeno govoriti protiv interesa Kluba: govoriti o nameštanju partija, neregulranosti takmičenja, privilegijama drugih članova Kluba,

 • U Klubu je zabranjeno reklamiranje sajtova čiji sadržaj nije u skladu da opšte prihvaćenim normama (pornografija, nacionalizam...),

 • U Klubu je zabranjeno reklamiranje sajtova čiji se sadržaj odnosi na Internet Jamb Klub, a nema dozvolu vlasnika Kluba,

 • Poruke domaćinu Kluba ne smeju da budu nepristojne ili provokativne,

 • Ukoliko na čatu doživite bilo šta neprijatno, NE SMETE odgovarati nepristojno,

 • Zabranjuje se prozivanje igrača na Javnom čatu zbog stavljanja na 'Ignore' listu, bilo posredno, bilo neposredno,

 • U slučaju da vas neko uznemirava ličnim porukama na čatu ili dok igrate, ili piše protiv interesa Kluba, koristite opciju desni taster na prozor za čat, pa 'Pošalji tekst Administratoru'.

 • SVE ŽALBE NA DRUGE ČLANOVE KLUBA SU VAŽEĆE SAMO AKO SE KORISTI OPCIJA 'POŠALJI TEKST ADMINISTRATORU'!

 • Kazne za člana Kluba koji se nepristojno ponaša može biti:

            - opomena,

            - isključene iz Kluba na 1, 3 ili 7 dana,

            - trajno isključenje iz Kluba.

 • Kazna za vređanje članova po nacionalnoj osnovi je trenutno trajno isključenje iz Kluba!

 • Primenjena kazna važi za računar i za oba korisnička imena sa bilo kog računara(ako su sa računara definisana dva korisnika), kao i za sve računare sa kojih se kažnjeni igrač prijavljuje.