Chania

 

Pravila jamba

Poslednje promene: 13.01.2023.

 

1. Opis tabli i komande

2. Kako se igraju parovi

1. Opis tabli i komande

Jamb se igra sa 5 ili 6 kockica. Kada se igra sa 6 kockica važećih je 5 kockica koje izaberemo. Svaki igrač baca kockice najviše 3 puta. Posle svakog bacanja određuje koje ce kockice ostaviti a koje će ponovo bacati. U poslednjem krugu kockice je moguće baciti 5 puta.

Tabla za jamb 'Standard'


- Opis redova u tabeli

do - zbir kockica sa izabranom vrednošću
- maksimum - zbir kockica
- minimum - zbir kockica
- triling. 3 iste kockice. Zbiru se dodaje 20 bodova
- kenta. Izabrane kockice moraju imati vrednosti 1,2,3,4,5 ili 2,3,4,5,6. Posle prvog bacanja kenta se boduje sa 66 bodova, posle drugog sa 56 i posle trećeg sa 46 bodova. Ručna kenta je uvek 66 bodova.
- ful. 3 iste + 2 iste kockice. Zbiru se dodaje 30 bodova.
- poker. 4 iste kockice. Zbiru ove četiri kockice se dodaje 40 bodova.
- jamb. 5 istih kockica. Zbiru se dodaje 50 bodova.


- Opis kolona u tabeli

- popunjava se samo naniže
- popunjava se samo naviše
- popunjava se po slobodnom izboru (slobodna)
- popunjava se od maksimuma naviše i od minimuma naniže
- popunjava se od 1 naniže i od J naviše
- mora se najaviti posle prvog bacanja (najava)
- ako je predhodno igrana najava igra se isto (dirigovana)
- popunjava se ako su bačene sve kockice (ručna)

Posle zadnjeg bacanja rezultat se automatski računa po formuli za kolone:

Rk=1+2+3+4+5+6+A+(Ma-Mi)*1+T+K+F+P+J, gde je A=30
ako je 1+2+3+4+5+6>=60

Ukupan rezultat je:

Ru=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8

Napomena:

Dirigovana kolona se može igrati bez najave, u slučaju da je kolona Najava skroz popunjena

Tabla za jamb 'Master'

(tablu osmislio: Muzikant)

Sve isto kao kod table 'Standard', osim:

1. Umesto reda T (triling), ubačen je red 3x2: 3x2 iste kockice (npr. 333555) ili 2x3 iste kockice (npr. 224466) ili 6 istih kocikica (npr. 444444). Zbiru se dodaje 20 bodova.

2. Umesto kolone D (dirigovana), ubačena je kolona S2. Popunjava se kao i kolona S (slobodna), ali iz najviše 2 bacanja!

Tabla za jamb 'Klasik'

(tablu osmislio: Muzikant)

Tabla 'Klasik' se igra isključivo sa 5 kockica. Sadrži iste redove kao i tabla 'Standard', ali ima samo 4 kolone: Naniže, Slobodnu, Naviše i Najavu!

Tabla za jamb 'Nokaut'

(tablu osmislile: Majstorica, Tinahn i Ceca.ns)

Tabla 'Nokaut' ima sve kolone kao i tabla 'Standard' + dve nove kolone:

O (obavezna) - igra se tek kada se odigra prethodnih 8 kolono, igra se kao Slobodna kolona

M (masimalna) - u ovu kolonu se upisuju maksimalni rezultati iz prvih 9 kolona. Ukoliko se u neko polje u prvih 6 kolona upiše 'X', u istom redu i M koloni se upisuje 'X'!

 

Tabla za jamb 'Joly'

(tablu osmislio: Muzikant + predlozi sa Foruma)

Tabla 'Joly' ima iste kolone kao i tabla 'Master'. U odnosu na Master ima jedan red više: J6, jamb sa 6 istih kockica!

 

Desno od table se nalazi 10 džokera. Prvih 6 imaju ozake od 1 do 6, i oni su fiksni.

 

 7. i 8. džoker imaju oznaku 'J' Ova dva džokera mogu imati bilo koju vrednost od 1 do 6. Džokeri se mogu upotrebiti posle bilo kog bacanja u partiji, svaki džoker samo jednom. Najpre se klikne na džoker, a zatim na kockicu čiju vrednost želimo da zamenimo džokerom! Kod džokera 'J' klikćemo na njega onoliko puta koliko je potrebno da bi dobio željenu vrednost.

 

9. i 10. džoker imaju oznaku 'K' (Korpa). Korpu je moguće upotrebiti po završenom krugu bacanja, pre upisa rezultata. Ako je upis automatski (kod najave), vraća se potez i upotrebi Korpu. Korpa poništava sva bacanja i igrač baca svoj krug od početka! U jednom krugu bacanja je moguća i upotreba obe Korpe, ili korpe i nekog drugog džokera!

 

U prvih 6 redova se može upisati i 6 istih kockica!

 

Red 3x2 je isti kao kod Master table, ali se ovde zbiru dodaje 30 bodova (kod Mastera je 20).

 

Drugačiji je i obračun prve sume: zbir prvih 6 redova + 30 bodova kao je sume 60 ili preko 60 (sve kao kod ostalih tabli) + BONUS2. BONUS2 se dodaje ako je suma veća ili jednaka 60 po formuli:

BONUS2=Suma(1-6) - 60 x 2

 

Primer: za zbir 65 SUMA= 65 + 30 + (65-60) x 2 = 105

 

 

2. Kako se igraju parovi

 

Igra u parovima je realizovana na sledeći način:

    - Igrača pozivate da budete par desnim klikom na ime igrača i komandom 'Poziv za par'. Drugi igrač dobija poruku i može da odgovori sa Da ili Ne. Kada se igrači povežu, njihova imena na listi OnLine igrača su podvučena,

    - Parovi raskidaju vezu desnim klikom na ime i komandom 'Ukloni par',

    - Drugi igrači mogu da vide ko čini par desnim klikom na ime jednog od igrača koji čine par i komandom 'Prikaži par',

    - Kada se formiraju 2 para igrača, bilo ko iz jednog para može da ponudi partiju drugom paru desnim klikom na bilo koje ime drugog para, u kredit ili bez kredita,

    - Nakon ponude partije, igrači ulaze u partiju na izabranoj tabli. Ako su u partiji igrači 1, 2 (prvi par) i 3,4 (drugi par), redosled igranja je: 1,2,3,4,  2,1,4,3,  1,2,3,4...,

    - 1. igrač koji baca, baca 3x kockice, a iza toga baca 2. igrač. Sve vreme dok baca 2. igrač prikazuju se vrednosti kockica 1. igrača (kao i broj bacanja, da li je ručna, najava...),

    - Kada 2. igrač završi bacanja, on upisuje rezultat, jednostavnim klikom miša na željeno polje. Program određuje čiji je je rezultat za to polje bolji i čiji će rezultat biti upisan,

    - 1. igrač ne mora da baca 3x, ako dobije nešto dobro, može da ili upiše rezultat (igra se odmah prebacuje drugom paru), ili da preda bacanje 2. igraču klikom na novo dugme koje se nalazi ispod kockica,

    - kod table Joly, samo 2. igrač koji baca može da koristi Džokere, ali može da ga primeni na kockice oba igrača. Kod tabli Standard i Nokaut, ako je 1. par odigrao najavu, oba igrača 2. para igraju dirigovanu, a upisuje se bolji rezultat.

 

Igra u parovima sa svoja dva korisnička imena

 Ako imate 2 nika, možete sa njima igrati parove sa sledećim kombinacijama:

  - jedan PC jedan Android

  - dva PC-ja

  - dva Androida

  - jedan PC, dva prozora: pozovite program za Jamb. Kada dođete u Klub, pozovite opet program za Jamb. Pre ulaska u Klub, pre pritiska (i dok pritiskate) 'OK', držite pritisnut taster 'Ctrl' na tastaturi. Otvoriće se još jedan prozor za Jamb, sa drugim nikom. Povežite se u parove..

  - jedan PC, jedan prozor. Dođite u Klub sa jednim nikom, desni taster na SVOJE ime, komanda 'Napravi svoj par'

  - jedan Android. Dođite u Klub sa jednim nikom, dugi klik na SVOJE ime, komanda 'Napravi svoj par'

 

Dogovaranje u igri parova:

Dogovaranje u igri parova je dozvoljeno, ili ako je par u istoj prostoriji, ili ako se dogovara preko javnog čata. Nova mogućnost programa omogućava jednostavno dogovaranje parova koji nisu u istoj prostoriji. Dogovaranje se railizovano na sledeći način:

    - dogovaranje je moguće samo posle prvog bacanja, a dogovaranje vide samo igrači koji čine par,

    - ako igrač želi da zatraži pomoć svog para, samo klikne na imena svog para(ispod table). Drugi igrač dobije poruku (koju samo on vidi) da njegov par traži pomoć,

    - igrač, kome je zatražena pomoć, treba samo da klikne na polje na tabli koje preporučuje za igru ili upis! Njegovom paru isto to polje se zatamni, tako da zna šta njegov par preporučuje,

    - igrač može da klikne na preporučeno polje i kada nije zatražena pomoć.

 

Mogućnost igre igrača povezanih u par između sebe

Igrači povezani u par, mogu da igraju između sebe! Na tabeli partija njihova imena su podvučena. Kada se u Klubu pojavi novi par, on može:

        - da pogleda da li ima para koji igra (podvučena imena),

        - da zatraži Status sledeće partije sa parom koji trenutno igra,

        - da pošalje poruku jednom od igrača iz para koju ovi odmah vide (u svim ostalim slučajevima je moguće slanje 'Odložene poruke').

    Kada se u Klubu pojavi novi par, igrači koji igraju mogu:

        - iz partije da zatraže Status sledeće partije sa parom koji je došao u klub,

        - iz partije da pošalju poruku jednom od igrača, koju ovaj odmah vidi,

        - ako zaključe da je partija važna (npr. prekinuta partija ili partija lige), izađu iz partije (lako je kasnije mogu završiti pošto dosta vremena provode zajedno) i počnu partiju parova.

 

Ograničavanje vremena za odigravanje partije kod Lige parova

Vrlo česta primedba je da ponekad parovi igraju izezetno sporo ili prave velike pauze, pa partije traju vrlo dugo, što dovodi do nerviranja, svađa... Zbog toga je uvedeno vremensko ograničenje za odigravanje partije Lige. Ograničenja po tablama su:

    - Standard    36 minuta

    - Master       36 minuta

    - Klasik        22 minuta

    - Nokaut      40 minuta

    - Joly           45 minuta

Može se zaključiti da ograničenja nisu uopšte stroga i biće primenjena samo kod ekstremnih slučajeva: kada istekne dozvoljeno vreme, svakog minuta se oglašava zvučno upozorenje, a paru koji prekorači vremene se svakog minuta odbija po 10 poena od trenutnog rezultata! Broj poena koji se odbija je prikazan pored tekućeg rezultata (sa znakom '-'). Tako se smanjuje broj osvojenih poena po završetku partije, a dobijena partija se zbog negativnih poena može i izgubiti!

 

Napomene:

    - Ako neko od igrača minimizira program (pauzira), vreme i dalje teče, tako da, ukoliko neko želi da pravi dužu partiju, bolje da dogovori nastavak i prekine partiju,

    - rezultati postigunti u parovima se ne računaju za kategoriju igrača, niti ulaze u TOP 10,

    - kibicovanje partija mogu da zabrane samo igrači koji čine 1. par,

    - igra u parovima je moguća samo za crne (registrovane članove Kluba).