Chania

Komande programa Internet Jamb

Komande kod čatovanja:

Sve komande kod čatovanja su dosta jednostavne. Mošete ih pogledati klikom na sliku sa opisom komandi.

-Meni 'Alati'. Podmeni sadrži sledeće opcije:

1.1. Prijava zauzetosti

Poziva se iz menija 'Alati->Zauzetost'. Tada pored Vašeg imena u listi OnLine igrača stoiji 'z'. Koristite je kada čatujete sa nekim. Kod zauzetosti niko ne može da Vam ponudi partiju (da se ne bi izvinjavali).

U slučaju da u toku jedno minuta ne pošaljete ni jednu poruku, ili ne dobijete ni jednu poruku, 'zauzetost ' se sama skida!

1.2. Nova prijava drugog igrača

Sa istog računara možete prijaviti još jednog igrača! Novi igrač nasleđuje prava prvog igrača: ako je prvi igrač u besplatnom periodu, novi igrač dobija broj dana za igru koliko ima i prvi igrač. Ako je prvi igrač sa plaćenim kreditima, drugi igrač koristi kredite prvog igrača. Napomena: ako u 24 časa igraju oba igrača, potrošiće jedan kredit!

1.3. Promeni igrača

Ako imate definisana 2 igrača na računaru, menjate igrača koji će da igra. Informaciju o tome dobijaju svi Online igrači.

1.4. Obriši lozinku

Ovu opciju će te koristiti ako ne želite da neko dolazi u Klub bez vašeg znanja i npr. troši vaše kredite.

1.5. Promeni lozinku

Ukoliko plaćate kredite, a smatrate da je vaša lozinka laka za otkrivanje, možete je promeniti...

1.6. Izbor tabli i igra u kredit

Član Kluba koji ima plaćene kredite može igrati sa bilo kog računara, unoseći svoje Korisničko ime i Korisničku šifru!

 

Komande kod igre:

 

- Bacanje kockica
Kockice se bacaju klikom na dugme 'Bacaj', a zaustavljaju se klikom na isto dugme kada na njemu pise 'Stop'.

-
Izbor kockica za bacanje
Izbor se vrši za drugo i treće bacanje. Klikom misa na kockicu odlažete je (kockica postaje siva), a ostale kockice se ponovo bacaju. Desnim tasterom miša na kockicu se selektuju (ili deselektuju) sve kockice iste vrednosti.

-
Najava
Najava se aktivira posle prvog bacanja pritiskom na dugme 'Najava'. Iza toga se određuje šta se najavljuje klikom miša na opis reda tabele ili klikom na kockicu za izbor 1-6. Posle prvog bacanja je moguć direktan upis u polje za najavu.

-
Upis rezultata
Rezultat se upisuje posle prvog, drugog ili trećeg bacanja klikom na željeno mesto u tabeli. Najava i Dirigovana se upisuje klikom posle prvog i drugog bacanja, a automatski posle trećeg bacanja.

Samo u slučaju da igrate preko Interneta, nakon upisa se pojavljuje dugme 'OK'. Pritiskom na to dugme predajete igru drugom igraču. Pre toga je nemoguće poništavanje upisa i novo upis.

-
Čatovanje

Kada igrate preko Interneta ili mreže, imate prozore za slanje i prikaz primljenih poruka. Desnim tasterom miša na prozor za poruke se otvara prozor sa nekoliko funkcija

 

- Slanje sličica

Kada igrate preko Interneta ili mreže, možete slati sličice pritiskom na dugme sa oznakom (-: :-).

 

- Nova partija

Poziva se iz menija. Tekuću partiju možete prekinuti i početi novu. Ovu opciju nemate kad igrate preo Kluba

- Vraćanje poteza
Potez je moguće vratiti u slučajevima kada je aktivno dugme levo od dugmeta 'Bacaj'. Komandu možete izvršiti iz menija...

- Zabrani kibicere

Samo kod igre u Klubu, kod članova koji imaju plaćene kredite. Zabranjuje se kibicovanje partija koje vi igrate.
 

- Najbolji rezultati

Poziva se iz menija. Tabela sa 10 najboljih rezultata.

 

- Promena strane

Poziva se iz menija i moze se koristiti kada igrate u paru ili preko Interneta. Menja se strana table na kojoj igrate.

 

- Trenutni rezultat

Poziva se iz menija ili sa F5.

 

- Zvuk

Poziva se iz menija. Možete uključiti ili isključiti zvučne efekte.

 

- Predrezultat

Poziva se iz menija. Ako je selektovan, kod upisa u tabelu možete u 'balončiću' videti šta upisujete, kao i kompletan proračun sa tim šta upisujete.

 

- Vreme

Poziva se iz menija. Ako je selektovano, na ekranu se prikazuje koji je igrač koliko utrošio vremena.

- Kraj
Partiju možete prekinuti u bilo kom trenutku i kasnije je nastaviti.